about-us-evgeni - Physio Health - Physiotherapy & Rehabilitation Centre
Evgeni

Евгени Колев

Специалист

Завършил Медицинска рехабилитация и ерготерапия в медицински факултет на Тракийски Университет гр. Стара Загора. Специализира в рехабилитация и скелетно-мускулни проблеми.

Запази час при Евгени Колев тук:

Loading...