about-us-sofia - Physio Health - Physiotherapy & Rehabilitation Centre

Екип София

Свилен Лунгов

Свилен Лунгов

Основател кабинет София.
Рехабилитатор/ кинезитерапевт.

Специализирал в австралийската методика „Manual Concepts“ водена от Kim Robinson и Dr. Toby Hall за мускуло-скелетни травми и увреди на периферната нервна система. Специализира предимно в ортопедични заболявания на мускулно- скелетния апарат и заболявания като счупвания, травми, дискови хернии, увреди на нерви и др.

 

Свилен Лунгов

Стефан Йорданов

Рехабилитатор/ кинезитерапевт.

Преминал 4 месечно обучение в кабинет на Physio Health

Специализира мануална терапия, неврорехабилитация, травми на долния крайник и различни видове масажи.

 

Анита Радева

Анита Радева

Рехабилитатор / кинезитерапевт.