Болезнено рамо
при пациенти, прекарали инсулт

Болезнено рамо е едно от най-честите усложнения при пациенти прекарали инсулт, с честота от 16% до 72%. Началото на симптомите обикновено обхваща първите 2 седмици до 4-ия месец от инцидента, като съответно продължителната болка е лош признак за възстановяване на функцията на ръката.

Проучванията сочат, че рисковите фактори за развитие на болезнено рамо са свързани предимно с централни механизми, които са в резултат на прекарания инсулт:

  • Неглект-състояние при което пациентите игнорират засегната половина от тялото, в случая ръката. Често те не осъзнават, че тя е част от тяхното тяло и спират да я използват.
  • Наличие на сензорен дефицит-свързано е с промени в усета на крайниците и намалена сетивност (чувствителност).
  • Тежестта на инсулта и локализацията му

Освен тези централни механизми, допълнително негативно влияние оказва променената позиция на ставата и спастицитета (повишеният мускулен тонус в резултат на увредата на мозъка) на мускулатурата, в резултат на инсулта. Възрастта на пациента и предишни проблеми с рамото, са фактори, които също играят важна роля във формирането на болковия процес.

За да не се стига до болезнено рамо при пациенти прекарали инсулт е важно в първите дни от инцидента да се спазват препоръките за профилактика, които включват:

  • Оптимално и комфортно позициониране на засегнатата ръка. Това означава позицията да не причинява болка на пациента и да е комфортна от чисто механична гледна точка; https://www.chss.org.uk/documents/2013/08/f16_stroke_positioning_chart.pdf
  • Да не се поставя ръката в крайни обеми на движение;
  • Да се поддържа обема на движение в ръката чрез упражнения, по възможност активно извършени от пациента или чрез подпомагане. По този начин се въздейства върху изброените централни рискови фактори (неглект и сензорен дефицит), а също се подпомага и цялостното възстановяване на пациента, което изисква активно и осъзнато негово участие.

При вече формиран болков процес в рамото е добре да се свържете със специалист, който да помогне за облекчаване на симптомите.

Полезна информация:

  • Dawson A., Knox J., McClure A., Foley N., Teasell R. Stroke Rehabilitation. In: Canadian best practice recommendations for stroke care. Heart and Stroke Foundation and the Canadian Stroke Network, Ottawa, Ontario Canada. 2013. Достъпно на: http://www.strokebestpractices.ca/index.php/stroke-rehabilitation/
  • Harno H., Haapaniemi E., Putaala J., Haanpää M., Mäkelä J., Kalso E., Tatlisumak T. Central poststroke pain in young ischemic stroke survivors in the Helsinki Young Stroke Registry. Neurology. 2014; 83(13):1147-54

Winstein C., Stein J., Arena R., Bates B., Cherney L., Cramer S. C., et al. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: a guideline for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. Stroke. 2016; 47, e98–e169 Достъпно на: http://stroke.ahajournals.org/content/strokeaha/early/2016/05/04/STR.0000000000000098.full.pdf

Още полезни статии

Related Post

Изтръпване на крайниците

Изтръпване на крайниците или друга част на тялото Бих искал да споделя опита си с този вид проблем и да информирам голяма част от хората, че има и други ефективни начини за справяне с него, освен лекарства и операции. Опитът ми показва, че много от случаите могат да се подобрят чрез специфични упражнения и техники…

Влиянието на кинезитерапията върху диабетната полиневропатия

Захарният диабет е едно от най-честите социалнозначими заболявания, водещо до тежки усложнения и инвалидизация. Рисковите фактори за развитие на захарен диабет тип 2 се свързват с т. нар. „западен” начин на живот, характеризиращ се с намалена двигателна активност и затлъстяване. Усложненията от захарния диабет са многообразни, обхващащи множество системи и водещи до тежки последствия както…

Тенис лакът (латерален епиконделит)

1. Какво представлява латералният епикондилит (Тенис лакът)? Тенис лакът е често срещано болезнено състояние, което се предизвиква от претоварване в областта на лакътя. Външната изпъкнала част на лакътя се нарича епикондил. Там се захващат мускулите, отговарящи за разгъването на китката (разгъвачи/екстензори)/. Повдигането на китката нагоре (назад) се случва благодарение именно на тези мускули.Външният (латерален) епикондилит…

Доброто здраве е наша мисия!

Кабинет Варна

Понеделник - Петък 08:00 - 20:00 | Събота - Неделя (масажи)

(359) 899 957 845

Варна, ул. Д-р Анастасия Железкова 25

Кабинет София

Понеделник - Петък 08:00 - 20:00 | Събота - Недеделя (масажи)

(359) 883 384 683

София, ул. Димчо Дебелянов 14, Блок 84, вх. Б, ап. 15