Лечение на болки в горните крайници - Кабинетът на Physio-Health

Лечение на болки в горните крайници

Проблеми в раменната става

Рамената става е най-подвижната става в човешкото тяло, но тази подвижност неминуемо води до проблеми със стабилността. Раменната става е на първо място по луксация (изкълчване).
Други чести проблеми са: сухожилни увреди на ротаторния маншон, фрактури, артрит, артроза, замръзнало рамо и др.
Ранната и точна диагностика е ключова за решаването на проблема ви! Ако не се установи точния проблем има опасност от хронифициране на състоянието и това води до трайна невъзможност на крайника да се използва във ежедневието. Най-честия пример за хронифициране на проблема е хабитуалната луксация (раменната кост излиза от ставата при най-малкото движение), това може да се предотврати с правилно лечение. Други чести проблеми са счупвания на раменната кост. Така наречения импийджмънт синдром, когато сухожилията се притискат между раменната кост и горната част на лопатката. Също така може да се наблюдава слабост поради скъсване (руптура) или последствие от неврологична увреда (пареза). Друг чест проблем е “замръзнало рамо” където наблюдаваме силно ограничение в обема на почити всички движвния в рамото.
Във кабинет по рехабилитация Physio-Health имаме дългогодишен опит в диагностицирането и справянето на такива проблеми, като ползваме световно доказани методи за рехабилитация!

Лечение на Болки в Горни крайници

Лечение на лакът

Лакътната става е една от най-плътните стави. Това ѝ дава добра стабилност, но при една евентуална вътре ставна фрактура се изисква работа от опитни специалисти. Други чести проблеми в тази зона са – латерален и медиален епикондилит познати още като “тенис лакът” и “голф лакът”. В тази област също може да има и проблеми с трите основни нерва на ръката (медианус, улнарис, радялис). При неправилно или късно проведена рехабилитация има сериозна възможност от трайни увреди.

Лечение на китка и пръсти

В областа на китката и пръстите имаме 27 кости от общо 30, както и 50 пъти повече неврони спрямо останалата част на горния крайник, множество дълги сухожилия и малки мускули. Благодарение на тази комплексна структура и фина моторика можем да правим невероятни неща. Поради сложната анатомия, в медицината и рехабилитацията има отделна спецалност по хирургия на ръка. Чести проблеми са сухожилни увреди, счупвания, синдрома на карпалния канал, синдрома на Декервен и други.

Рехабилитацията на този тип проблеми изисква специфични знания и дългогодишен опит, който ние притежаваме.

Запази час през сайта тук:

Loading...

 Запази час по телефона: