Рехабилитация е подходяща за изключително голям спектър от заболявания, травми и болезнени състояния. Няма как на едно място да се опишат всички състояния, при които човек може да се възползва от нея. Но на кратко ще изброим най-честите проблеми, при които рехабилитацията дава добри резултати: болки в кръста и врата, гръбначни изкривявания, навяхвания, счупвания, дискови хернии, остеохондрози, възпаления на нерви, артрози и артрити, мускулни разкъсвания, главоболия, световъреж, както и много др. 

Но какво е нужно, за да бъде една рехабилитация ефекивна?

  • Квалифициран и добре обучен специалист;
  • Пациент, готов да бъде активен участник в своето лечение. Много хора не са готови да вложат усилие и време в процеса на рехабилитация. Но в крайна сметка, ако човек не иска сам да си помогне, става още по-трудно някой да се намеси;
  • Доверие между терапевт и пациент, както и вяра в способностите и добрите намерения на рехабилитатора. В човешкото тяло има неразривна връзка мъжду психика и соматика, тоест материя. Изключително важна е позитивната нагласа към терапията, за да може тя да е максимално ефекивна.

Ако тези три неща са налични при всяка рехабилитация, шансът за успех е изключително голям.

Още полезни статии

Related Post

Какво e рехабилитация?

рехабилитация

Рехабилитация е преди всичко начин на лечение. Тя е професия, която може да е полезна в изключително широк спектър от заболявания и проблеми на съвременното общество. Целта при рехабилитацията е да се възстанови страдащата структура към предишната, нормална и безболезнена функция. Рехабилитацията, кинезитерапията или физиотерапията, защото реално няма голяма разлика между трите, целят да подобрят…

Проприоцептивно нервно-мускулно улесняване – ПНМУ

Ние работим и с концепцията на ПНМУ която е създадена през 50-те години и до ден днешен не е спирала да се развива. Концепцията е подходяща за всички ортопедични, ревматологични, неврологични заболявания и мускулно ставни дисфункции. Тази ПНМУ е изключително популярна с ефективността си в цял свят. Ние също прилагаме мобилизации по Калтенборн и Мейтланд…

Какво е Кинезитерапия

Кинезитерапията е наука ,която се занимава с проучването на въздействието, методиките и средствата на движение с неговото лечебно действие , с цел по-бързото  и пълно възстановяване на пациента. В своята  най-обща характеристика  кинезитерапията може да  бъде разделена на два основни дяла: Активна кинезитерапия  и Пасивна кинезитерапия. Активна кинезитерапия - харакеризира се с активното и съзнателно…

Доброто здраве е наша мисия!

Кабинет Варна

Понеделник - Петък 08:00 - 20:00 | Събота - Неделя (масажи)

(359) 899 957 845

Варна, ул. Д-р Анастасия Железкова 25

Кабинет София

Понеделник - Петък 08:00 - 20:00 | Събота - Недеделя (масажи)

(359) 883 384 683

София, ул. Димчо Дебелянов 14, Блок 84, вх. Б, ап. 15