Рехабилитация на Адрес - Physio Health - Physiotherapy & Rehabilitation Centre

Рехабилитация във вашия дом

Димашна Рехабилитация
Димашна Рехабилитация
Димашна Рехабилитация

За нас рехабилитация по домовете е услуга с огромна социална значимост! Най-често този контингент от пациенти са изцяло неподвижни или трудно подвижни. Когато наш специалист дойде в дома Ви първо се запознава детайлно с цялата медицинска налична информация, както за основното заболяване, така и за придружаващите такива. Преценява се дали пациента е стабилен (измерва се кръвно, пулс, сатурация ако е необходимо). След това се правят специфични тестове за състоянието на пациента (измерва се сила, сетивност, подвижност, мускулен тонус, равновесие, когнитивни възможности и др. Взимаме под внимание какви дейности може да прави сам пациента и за какво му трябва помощ (да се завърти в леглото, да седне, да се изправи, да се облече, да отиде до тоалетната, да се нахрани, да си вземе душ, да се качи и слезе по стълби и др.) Задължително трябва да се справим с изключително негативните последици от залежаването и ако не се вземат правилни мерки често водят до летален изход. Най-лошите последици са застойната бронхопневмония и тромбоемболията. Други не толкова животозастрашаващи последици, но доста болезнени и неприятни са декубитални рани (от залежаване) контрактури, мускулна слабост, чести световартежи и гадене. Всичките тези симптоми могат да се предотвратят до голяма степен с една ранна и правилно проведена рехабилитация и адекватно предписани медикаменти! Ние ще обучим вашите близки на правилни грижи за болния и ще Ви дадем напътствия какво да правите до следващото ни посещение за да запазим прогреса. Най-честите ни пациенти са ортопедични – след счупване и последваща операция (планки, винтове, игли) или сменена тазобедрени или колянна става). Неврологични – инсулт, множествена склероза паркинсон и др. Кардиореспираторни – инфаркт, застойна пневмония. След всякакви операции – коремни, онкологични или просто хора, които са се обездвижили за дълъг период от време.

Домашна рехабилитация

Димитър Григоров

Специалист – Рехабилитация на адрес – Варна

Николай Арменов

Николай Арменов

Специалист – Рехабилитация на адрес – София

Запази час за рехабилитация във твоя дом тук:

Loading...