КОМПРЕСИОННА ТЕРАПИЯ

 

Мануалният лимфен дренаж има ефект само ако се съчетае с ефективна компресорна терапия. След масажа е необходимо да се приложат такива мероприятия, които да се противопоставят на възвръщането на едемната течност в тъканите. Освен това е необходимо оптимизиране ефективността на мускулната помпа. За да може мускулната работа да бъде ефективна по отношение на лимфните съдове, трябва да се подпомогне загубената кожна еластичност , която противодейства на вътрешния натиск .

При еднакво налягане върху тялото с цилиндрична форма, налягането е толкова по-голямо, колкото диаметърът на това тяло е по-малък. Това значи, че в дисталните части на крайника (особено пръстите), налягането е по-голямо. При покой  еластичният материал, поставен върху кожата, увеличава налягането, а при мускулна работа налягането е по-голямо, ако материалът е по-малко еластичен.

Различават се натиск при покой, т.е. външен натиск, и натиск при движение (работа) – вътрешен натиск. Нееластичният материал дава съпротивление, а еластичният- натиск. За целта на компресорната терапия се използват еластични и нееластични бинтове. Много важно е според съпротивлението да се подбере степента на еластичност на бандажния материал.

Техника: Притокът на артериална кръв не бива да се прекъсва, а венозният и лимфният отлив трябва да се улеснят. След мануален лимфен дренаж бандажирането замества липстващия тъканен натиск, което подкрепя терапията. В началото на терапията бандажирането има абсолютно предимство пред носенето на компресивни чорапи или ръкавици.

  • При бандажирането се получават следните ефекти:
  • бандажът повишава тъканния натиск и засилва обратния ток на венозната кръв, което подобрява отводняването;
  • бандажирането става  винаги от дистално към проксимално
  • освен поддържащият бандаж се прилага и т.н. работен бандаж, който се прилага с нееластични превръзки; тази терапия, съчетана с активни движения, стимулира венозното оттичане.

Бандажът се държи 24 часа. След 6 месеца тази терапия може да се повтори. През нощта еластичният чорап се маха, защото тогава мускулатурата не работи.

Посредством тези еластични превръзки се стеснява луменът на вената и се ускорява оттичането на венозната кръв към сърцето. Съществуват и превръзки без еластична компонента, които са по-лесни за поставяне, но постигнатият ефект не е оптимален.

Още полезни статии

Related Post

Какво e рехабилитация?

Physio-Health

Рехабилитация е преди всичко начин на лечение. Тя е професия, която може да е полезна в изключително широк спектър от заболявания и проблеми на съвременното общество. Целта при рехабилитацията е да се възстанови страдащата структура към предишната, нормална и безболезнена функция. Рехабилитацията, кинезитерапията или физиотерапията, защото реално няма голяма разлика между трите, целят да подобрят…

Ендопротезиране на тазобедрена става

                                               Ендопротезиране на тазобедрена става Често хората не обръщат внимание на леки болки или ограничение в движението на дадена става, докато не стане прекалено късно. Много хора живеят с болка в тазобедрената става и едва когато те станат непоносими или започнат да ограничават дейностите от ежедневието решават да потърсят помощ. Винаги се опитва първо консервативно…

Болка в тазобедрената става

Дискомфорт при ходене, причинен от болезнено усещане в областта на тазобедрената става по време на движение, наричан за по-кратко болка в тазобедрената става, може да се появи във всяка една възраст. Болките при ходене в тазобедрената става може да се дължат на: Травма на ставата, например фрактура или луксация, както и заболявания на костно-мускулната система…

Кабинет Варна

Понеделник - Петък 08:00 - 20:00 | Събота - Неделя (масажи)

(359) 899 957 845

Варна, ул. Д-р Анастасия Железкова 25

Кабинет София

Понеделник - Петък 08:00 - 20:00 | Събота - Неделя (масажи)

(359) 883 384 683

София, ул. Димчо Дебелянов 14, Блок 84, вх. Б, ап. 15