- ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ- ДЯЛ НА ФИЗИКАЛНАТА МЕДИЦИНА

ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ- ДЯЛ НА ФИЗИКАЛНАТА МЕДИЦИНА

Физикалната медицина е раздел на медицината, където изследването на болния, неговото лечение, профилактика и рехабилитация се провеждат с физикални средства. Тъй като масажът действа върху организма по механичен път, той принадлежи към физикалните методи на лечение.
При електролечението се използва електрическа енергия под формата на електрически токове, електрически полета и електрически товари, при светлинно лечение се използват видимата и невидимата част на лъчистата енергия, а при водолечението се има предвид топлинното и мeханично действие на водата.
Към физикалната терапия спада и кинезитерапията. От своя страна тя се дели на активна и пасивна кинезитерапия. При активната болният извършва движението сам (упражнения, подводна гимнастика, обучение в ходене, теренолечение и т.н), докато при пасивната се прилага лечение чрез движение върху болния (лечебен масаж, мануална терапия, екстензионна терапия, пасивни движения и други). Следователно масажът спада към пасивните кинезитерапевтични методи.
Масажът е пасивен кинезитерапевтичен метод, който се свежда до нанасяне на дозирани механични въздействия върху тялото чрез различно подбрани похвати, изпълнени от ръката на масажиста или с помощ на специални апарати с профилактична или лечебна цел.
Класификация на масажа :

Лечебен масаж

Според използваните средства той бива  мануален и апаратен. Според обработваната част- общ, частичен, локален, сегментарен.
Видове лечебен масаж:
1. Класически масаж: поглаждане, разтриване, омачкване, вибрации,ударни похвати ;
2.Рефлекторен масаж: мускулен, периостален, съединително- тъканен, сегментарен  и др.;
3. Мануален лимфен дренаж–при лимфен едем;
4.Апаратен масаж : механомасаж , хидромасаж, пневмомасаж.

Спортен масаж

1.Тренировъчен масаж;
2.Предстартов масаж;
3.Интервален масаж;
4.Възстановителен масаж.

Хигиенен масаж
1.Тонизиращ;
2.Самомасаж;
3.Козметичен масаж.

Механизми на действие на масажа
Всеки физикален фактор има специфичен дразнещ ефект: термичен, който се осъществява чрез загряване (парафин, солукс, ултратерм и др.) или чрез изстудяване (криотерапия, някои водолечебни процедури), химичен (балнеолечение, калолечение), кинетичен (лечебна гимнастика) механичен (масажи др.). Масажът предизвиква механично дразнене на телесна повърхност и то не само върху кожата, а също и върху останалите тъкани, достъпни за масажното действие: подкожна тъкан, фасции, мускули, периост, а при някои случаи и върху вътрешните органи.