- За какви пациенти е подходяща рехабилитация?

Рехабилитация е подходяща за изключително голям спектър от заболявания, травми и болезнени състояния. Няма как на едно място да се опишат всички състояния, при които човек може да се възползва от нея. Но на кратко ще изброим най-честите проблеми, при които рехабилитацията дава добри резултати: болки в кръста и врата, гръбначни изкривявания, навяхвания, счупвания, дискови хернии, остеохондрози, възпаления на нерви, артрози и артрити, мускулни разкъсвания, главоболия, световъреж, както и много др. 

Но какво е нужно, за да бъде една рехабилитация ефекивна?

  • Квалифициран и добре обучен специалист;
  • Пациент, готов да бъде активен участник в своето лечение. Много хора не са готови да вложат усилие и време в процеса на рехабилитация. Но в крайна сметка, ако човек не иска сам да си помогне, става още по-трудно някой да се намеси;
  • Доверие между терапевт и пациент, както и вяра в способностите и добрите намерения на рехабилитатора. В човешкото тяло има неразривна връзка мъжду психика и соматика, тоест материя. Изключително важна е позитивната нагласа към терапията, за да може тя да е максимално ефекивна.

Ако тези три неща са налични при всяка рехабилитация, шансът за успех е изключително голям.