Какво e рехабилитация? -

Рехабилитация е преди всичко начин на лечение. Тя е професия, която може да е полезна в изключително широк спектър от заболявания и проблеми на съвременното общество. Целта при рехабилитацията е да се възстанови страдащата структура към предишната, нормална и безболезнена функция. Рехабилитацията, кинезитерапията или физиотерапията, защото реално няма голяма разлика между трите, целят да подобрят качеството на живот на пациента. Това е активен начин на лечение, при който специалистът, заедно с пациента, застава срещу болестта, срещу болката. Рехабилитацията е професия призвание, начин на живот и страст да даваш най-доброто от себе си за другия.

          Рехабилитацията включва в себе си диагностика, лечение и  поддръжка, ако проблемът е хроничен.

Как провеждаме рехабилитация в кабинетите на Physio-Health?

  • Диагностика: основната цел при първо посещение е да се достигне до първопричината за появата на проблема. Лечението винаги е по-ефективно когато се третира основната причина, а не се фокусираме върху облекчаване на симптомите. Чрез подробна анамнеза, както и чрез специализирани тестове и движения,  рехабилитаторът/кинезитерапевтът цели да открие корена на проблема.
  • Лечение: След като основният източник на проблема е открит, чрез различни мануални техники, движения, упражнения, масажни похвати и др., терапевтът, заедно с пациента, започва процеса на подпомагане на естествените лечебни сили на тялото. За да е ефективна рехабилитацията трябва да се отстранят всички неща, които имат потенциал да възпрепядстват този възстановителен процес. Лоши пози, погрешен начин на натоварване, деструктивен начин на мислене, погрешни схващания, навици. Всичко изброено има потенциала да бъде спънка при пълното излекуване. Работа на кинезиерапевта е да открие тези вредни практики и да инструктира пациента как да ги премахне или промени.
  •  Профилактика: Понякога е под формата на съвети, какво пациентът да избягва, какво да прави. Друг път може да бъдат упражения. А в някои случаи е необходимо периодчното посещение при рехабилитатора, за да се поддържа тялото в добра форма.