Болезнено рамо (при пациенти, прекарали инсулт) -

 

 

Болезнено рамо
при пациенти, прекарали инсулт

Болезнено рамо е едно от най-честите усложнения при пациенти прекарали инсулт, с честота от 16% до 72%. Началото на симптомите обикновено обхваща първите 2 седмици до 4-ия месец от инцидента, като съответно продължителната болка е лош признак за възстановяване на функцията на ръката.

Проучванията сочат, че рисковите фактори за развитие на болезнено рамо са свързани предимно с централни механизми, които са в резултат на прекарания инсулт:

  • Неглект-състояние при което пациентите игнорират засегната половина от тялото, в случая ръката. Често те не осъзнават, че тя е част от тяхното тяло и спират да я използват.
  • Наличие на сензорен дефицит-свързано е с промени в усета на крайниците и намалена сетивност (чувствителност).
  • Тежестта на инсулта и локализацията му

Освен тези централни механизми, допълнително негативно влияние оказва променената позиция на ставата и спастицитета (повишеният мускулен тонус в резултат на увредата на мозъка) на мускулатурата, в резултат на инсулта. Възрастта на пациента и предишни проблеми с рамото, са фактори, които също играят важна роля във формирането на болковия процес.

За да не се стига до болезнено рамо при пациенти прекарали инсулт е важно в първите дни от инцидента да се спазват препоръките за профилактика, които включват:

  • Оптимално и комфортно позициониране на засегнатата ръка. Това означава позицията да не причинява болка на пациента и да е комфортна от чисто механична гледна точка; 
  • Да не се поставя ръката в крайни обеми на движение;
  • Да се поддържа обема на движение в ръката чрез упражнения, по възможност активно извършени от пациента или чрез подпомагане. По този начин се въздейства върху изброените централни рискови фактори (неглект и сензорен дефицит), а също се подпомага и цялостното възстановяване на пациента, което изисква активно и осъзнато негово участие.

При вече формиран болков процес в рамото е добре да се свържете със специалист, който да помогне за облекчаване на симптомите.

Полезна информация:

  • Harno H., Haapaniemi E., Putaala J., Haanpää M., Mäkelä J., Kalso E., Tatlisumak T. Central poststroke pain in young ischemic stroke survivors in the Helsinki Young Stroke Registry. Neurology. 2014; 83(13):1147-54