Фибромиалгия -

Фибромиалгия е заболяване, което се характеризира с продължителна болка, която е разпространена в много зони и обхваща различни части на тялото. Обикновено болките са спонтанни, продължителни и необясними. Често са съпроводени със скованост в ставите, мускулно напрежение, обща умора и нарушения в съня. По-често се проявява при женския пол, най-често между 20 и 50 годишна възраст.

Фибромиалгия е прототип на синдрома на централна сенсибилизация, което означава, че болката е в резултат на повишена чувствителност на нервната система, а не поради увреждане на тъканите. При тези пациенти има промени в мозъчната организация и системите контролиращи болката, което води до свъхчувствителност и поява на болка, без да има реална заплаха и увреда.

Световните препоръки са фибромиалгията да се лекува мултидисциплинарно, което включва кинезитерапия, физически упражнения, когнитивно обучение и медикаментозно лечение.

По отношение на физическите упражнения се препоръчват:

  • Леки аеробни упражнения. Доказан е техният ефект по отношение на стимулиране производството на ендорфин, който има мощен болкоуспокояващ ефект;
  • Упражнения във водна среда. Имат добър краткосрочен ефект, като препоръките са да бъдат прилагани системно;
  • Тай-чи е с добър ефект върху подобряване на подвижността, силата и баланса;
  • Някои автори препоръчват и упражнения за засилване на мускулатурата;

Не се препоръчват изометрични упражнения, които могат да доведат до допълнително напражение на мускулатурата, както и такива с висока интензивност, поради допълнителната умора.

По отношение на рехабилитацията, съвременните насоки са упражненията да включват тренировка на мозъчната активност, която е в основата на болковата симптоматика. Това включва тренировки за сетивност, както и огледална терапия, с която се цели да се постигнат промени в мозъчната организация и соматосензориката. Обещаващ подход изглежда и когнитивно-функционалната терапия, която вече има доказан ефект при пациенти с хронични неспецифични болки в кръста. В терапията са включени 3 компонента:

  • Когнитивна тренировка с акцент върху същността на проблема и обяснения за механизма на болката;
  • Функционална тренировка и интеграция, като целта е да се нормализират движенията и позите, които са болезнение и в последствие да се интегрират във функционални дейности от ежедневието;
  • Промени в начина на живот с акцент върху постепенното увеличаване на физическа активност, както и съвети относно подобряване качеството на живот.

Канадски гайдлайн от 2014 година предлага терапевтичното обучение да бъде включено в основата на пирамидата при третирането на хроничната болка, с цел да се промотира физическата активност и да не се ограничават социалните дейности, въпреки наличието на болка. Препоръките са, че би трябвало да се промени чисто медицинския модел с пациент-центриран подход, който да е мултидисциплинарен и да поддържа пациента активен в контролирането на болката.

Терапевтичното обучение, когнитивната тренировка и физическите упражнения се препоръчват от ръководствата за третиране на фибромиалгията, като се акцентира, че са добра стратегия за пациентите, така че сами да могат да поемат контрола върху своята болка.Упражненията, насочени към тренировка на мозъчната активност, също изглеждат обещаващи за справянето с болковата симптоматика при пациенти с фибромиалгия.